Kwestionariusz

Dane uczestnika


TakNie


TakNie
Akceptuje politykę prywatności
Politykę prywatności sprawdzisz tutaj

Akceptuje regulamin warsztatów
Regulamin warsztatów sprawdzisz tutaj

Warunkiem zgłoszenia jest uiszczenie zaliczki w kwocie 50 zł ( dotyczy uczestników od których wymagana jest płatność) na konto: 71 1050 1979 1000 0097 0843 0849
Pozostała kwota płatna na miejscu gotówką